Over Women Leaders International

Women Leaders International Nederland (WLI NL) wil door middel van netwerken, informatievoorziening en activiteiten haar leden ondersteunen in hun ambities, hen een platform geven voor het delen van ervaringen en hun zichtbaarheid vergroten. De Nederlandse afdeling richt zich daarbij op vrouwen in management en senior functies, werkzaam in en rondom de cluster van Haagse beleidsdepartementen, bedrijven, organisaties en instellingen.

Er zijn inmiddels veel vrouwennetwerken actief. Deze concentreren zich vaak binnen één organisatie, zijn relatief klein of zijn juist zeer breed van opzet. Onze ambitie is om een selectief netwerk te zijn van vrouwen die elkaar inhoudelijk kunnen tegenkomen, nu of in de toekomst, die leiding geven en/of de ambitie hebben verder door te groeien. Internationale aspecten zullen een belangrijk onderdeel vormen van het netwerk.

Doel van het netwerk is om een social fabric te creëren binnen de huidige generatie leidinggevende vrouwen. De bijeenkomsten zijn een middel om elkaar te ontmoeten en dat netwerk te bouwen. Als het netwerk ‘werkt’ heeft het effect op de inhoudelijke kwaliteit van het werk, op de zichtbaarheid van toptalent bijvoorbeeld in de richting van de Algemene Bestuurs Dienst, maar ook voor de leden van het netwerk zelf, en in het behoud van jonge vrouwen voor leidinggevende functies door de positieve voorbeeldfunctie van andere leden. Door de internationale links van WLI NL zal de positie van vrouwen op het internationale toneel een belangrijk aandachtspunt van het netwerk vormen.

Het netwerk heeft de vorm van een 6 wekelijkse bijeenkomst op een mooie locatie, met een aansprekende spreker.

Irene van Luyken, Gerda de Munck, Eva Reuling, Regina Schim van der Loeff, Stientje van Veldhoven.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.