Over Women Leaders International

Women Leaders International Nederland (WLI) steunt vrouwen in hun professionele ambities door hen een platform te bieden voor het uitwisselen van ervaringen, delen van netwerken en vergroten van zichtbaarheid. WLI leden zijn hoofdzakelijk werkzaam in management en (mid)senior functies van Haagse beleidsdepartementen, bedrijven, organisaties en instellingen.

Het is onze ambitie een uniek netwerk te vormen van vrouwen die elkaar inhoudelijk tegemoet komen, nu en in de toekomst. Vrouwen die initiatief durven te nemen en vorm geven aan verrijking van kennis en maatschappelijke interactie.

WLI vormt een ‘social fabric’ binnen de huidige generatie werkende vrouwen. Onze bijeenkomsten zijn een middel om elkaar te ontmoeten en het netwerk verder uit te bouwen. De werking van WLI heeft een positief effect op de inhoudelijke kwaliteit van inspirerend en motiverend leiderschap, zichtbaarheid van talent en het betrekken van jonge vrouwen voor leidinggevende functies.

Internationale inzichten vormen een belangrijk onderdeel van het netwerk. Het versterken van ons internationale netwerk en de positie van onze leden op het internationale toneel, is een belangrijk aandachtspunt binnen WLI.

Het WLI netwerk opereert in de vorm van een 6-wekelijkse bijeenkomsten met een toonaangevende vrouwelijke spreker op een mooie locatie in Den Haag.

Bij elke bijeenkomst is er een hartelijk welkom van het bestuur:

Annelie Kohl, Brigit Law, Gerda de Munck en Regina Schim van der Loeff.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.